FOLNA KISELINA

 • Klinički značaj:  Folna kiselina, zajedno sa vitaminom B12, neophodna je za normalnu sintezu ćelija crvene i bele krvne loze i sintezu molekula DNK. Folna kiselina je neophodna za normalno održavanje trudnoće, posebno je bitna u prvom trimestu. Određivanje koncentracije folata se preporučuje osobama koje imaju simptome anemije radi dijagnostikovanja uzročnika bolesti.  Osobe sa simptomima neuropatije (hipernadražajnost, gubitak pamćenja) mogu imati snižene koncentracije folne kiseline. Preporučuje se određivanje folne kiseline zajedno sa vitaminom B12.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Poželjno je da se uzorkovanje krvi vrši ujutru posle noćnog gladovanja (u trajanju od 12 sati).

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

VITAMIN A

 • Klinički značaj: Ovaj vitamin spada u grupu lipofilnih vitamina. Višestruke su uloge vitamina A: beophodan je za normalno stvaranje vidnog pigmenta; pojačava funkciju imunološkog sistema; dovodi do jačanja kože i sluzokože; okoštavanje i formiranje zuba; neophodan je za stvaranje kolagenih tkiva.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: do 15 dana.

 

VITAMIN B1

 • Klinički značaj: Ovaj vitamin spada u grupu hidrofilnih vitamina. Neophodan je za pravilan metabolizam ugljenih hidrata kao i za obezbeđivanje energije ćelijama nervnog i kardiovaskularnog sistema. Glavna manifestacija nedostataka vitamina B1 jeste bolest beri-beri. Ova bolest se manifestuje smetnjama u radu srca, zadržavanju vode u organizmu, hiperaktivnošću ruku i nogu.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: do 15 dana.

 

VITAMIN B12

 • Klinički značaj: Vitamin B12 spada u grupu hidrofilnih vitamina koji je, zajedno sa folnom kiselinom, neophodan za normalnu sitezu ćelija crvene krvne loze i nukleinskih kiselina. Zajedno sa ostalim vitaminima B grupe neophodan je za normalan metabolizam ugljenih hidrata i dobijanje energije. Određivanje koncentracije vitamina B12 se preporučuje osobama koje imaju simptome anemije radi dijagnostikovanja uzročnika bolesti. Osobe sa simptomima neuropatije (hipernadražajnost, gubitak pamćenja) mogu imati snižene koncentracije vitamina B12. Nedostatak vitamina B6 može posledično dovesti do smanjenja koncentracije vitamina B12. Preporučuje se određivanje folne kiseline zajedno sa folnom kiselinom.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

VITAMIN B6

 • Klinički značaj: Viatamin B6 spada u grupu hidrofilnih vitamina. Neophodan je za metabolizam proteina kao i za olakšavanje apsorpcije vitamina B12. Vitamin B6 doprinosi prevenciji nervnih i kožnih oboljenja. Najčešće manifestacije deficita vitamina B6 jesu oštećenja kože, desni i kože glave.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: do 15 dana.

 

VITAMIN C

 • Klinički značaj: Vitamin C spada u grupu hidrofilnih vitamina i jedan je od najispitanijih vitamina. Neophodan je za: adekvatnu resorpciju komponenata hrane (gvožđe, kalcijum, folna kiselina); sintezu kolagena; borbu protiv stranih patogena. Jedan je od najznačajnijih antioksidanasa u organizmu. Hipovitaminoza vitamina C se manifestuje čestim prehladama, umorom, gubitkom apetita, bolovima u mišičima i zglobovima dok potpuni nedostatak ovog vitamina je poznat pod nazivom skorbut koji se, pored gore navedenih simptoma, klinički manifestuje pucanjem krvnih sudova i sitnim krvarenjima po koži, mišićima i desnima. Nedostatak vitamina C može prouzrokovati i anemiju.

 • Uzorak: Venska krv (serum ili plazma)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: do 15 dana.

 

VITAMIN D

 • Klinički značaj: Vitamin D predstavlja liposolubilni vitamin, koji se još naziva antirahitični vitamin. Primarna uloga vitamina D jeste održavanje poželjne koncentracije kalcijuma i fosfora u plazmi. Dodatno vitamin D stimuliše deponovanje kalcijuma u kosti. Neophodan je za sveobuhvatni rast, kalcifikaciju kostiju i povećanje otpornosti i jačine zuba. Određivanje koncentracije vitamina D se preporučuje osobama kod kojih postoje simptomi deficita ovog vitamina kao i za praćenje efikasnosti terapije. Nedostatak vitamina D se manifestuje: rahitisom kod dece, usled čega nastaju česte deformacije i prelomi kostiju; osteomalacijom (smanjenje koštane gustine kod odraslih).

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

VITAMIN K

 • Klinički značaj: Vitamin K predstavlja liposolubilni vitamin, koji ima važnu ulogu u procesu zrušavanja krvi. Najčešći uzročnik nedostatka ovog vitamina jeste nemogućnost jetre da sekretuje žuč koja je neophodna za resorpciju vitamina K iz gastrointestinalnog trakta. Određivanje koncentracije vitamina K se preporučuje onim osobama kod kojih postoji dijagnostikovano oboljenje jetre ili opstrukcija žučnih kanala. Celijačna bolest i kolitis mogu dovesti do smanjenja koncentracije vitamina K u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: do 15 dana