Virusna serologija

ANTI-HAV IGM

 • Klinički značaj: Anti-HAV IgM antitela dokazuju aktivni oblik hepatitis A oboljenja, kao i količinu antitela prisutnih u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 1 dan.

 

ANTI-HBS UKUPNA AT

 • Klinički značaj: Anti-HBC ukupna antitela predstavljaju ukupan zbir antitela, aktivnog oblika bolesti i preležanog oblika, bolesti hepatitisa B.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3-4 dana.

 

ANTI-HBS ANTIGEN

 • Klinički značaj: Anti-HBS antigen testom se dokazuje prisustvo virusa hepatitis B u organizmu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3-4 dana.

 

ANTI-HBE UKUPNA AT

 • Klinički značaj: Anti-HBE ukupna antitela predstavljaju ukupan zbir antitela, aktivnog oblika bolesti i preležanog oblika, bolesti hepatitisa E.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 15 dana.

 

 ANTI-HCV UKUPNA AT

 • Klinički značaj: Anti-HCV ukupna antitela predstavljaju ukupan zbir antitela, aktivnog oblika bolesti i preležanog oblika, bolesti hepatitisa C.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3-4 dana.

 

Anti-SARS-CoV-2 S PROTEIN

 • Klinički značaj: Anti SARS-Cov-2 S protein predstavlja test kojim se određuje količina antitela u krvi osobe, nakon izvršene imunizacije vakcinom ili nakon preležane bolesti.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 1 dan.

 

CMV IGG

 • Klinički značaj: CMV IgG predstavlja test kojim se dokazuje preležana infekcija citomegalovirusom, kao i količina prisutnih antitela u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema

 • Obrtno vreme:  3-4 dana.

 

CMV IGM

 • Klinički značaj: CMV IgM predstavlja test kojim se dokazuje postojanje oktivnog oblika infekcije citomegalovirusom, kao i količina prisutnih antitela u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema

 • Obrtno vreme:  3-4 dana.

 

HIV COMBI

 • Klinički značaj: HIV combi predstavlja kombinovani test kojim se dokazuje prisustvo antitela i antigena virusa humane imune deficijencije.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 1 dan.

 

HSV-1 IGG

 • Klinički značaj: HSV-1 IgG predstavlja test kojim se dokazuje preležana infekcija herpes simpleks virusom tip 1, kao i količina prisutnih antitela u krvi. Herpes simpleks virus tip 1 je oblik koji se prenosi feko-oralnim putem.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3 dana.

 

HSV-1 IGM

 • Klinički značaj: HSV-1 IgM predstavlja test kojim se dokazuje postojanje aktivnog oblika infekcije herpes simpleks virusom tip 1, kao i količina prisutnih antitela u krvi. Herpes simpleks virus tip 1 je oblik koji se prenosi feko-oralnim putem.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 5 dana.

 

HSV-2 IGG

 • Klinički značaj: HSV-2 IgG predstavlja test kojim se dokazuje preležana infekcija herpes simpleks virusom tip 2, kao i količina prisutnih antitela u krvi. Herpes simpleks virus tip 2 je oblik koji se prenosi seksualnim putem.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3 dana.

 

HSV-2 IGM

 • Klinički značaj: HSV-2 IgM predstavlja test kojim se dokazuje postojanje aktivnog oblika infekcije herpes simpleks virusom tip 2, kao i količina prisutnih antitela u krvi. Herpes simpleks virus tip 2 je oblik koji se prenosi seksualnim putem.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 5 dana.

 

RUBELLA IGG

 • Klinički značaj: Rubella IgG predstavlja test kojim se dokazuje preležana infekcija rubela virusom, kao i količina prisutnih antitela u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3 dana.

 

RUBELLA IGM

 • Klinički značaj: Rubella IgM predstavlja test kojim se dokazuje postojanje aktivnog oblika infekcije rubela virusom, kao i količina prisutnih antitela u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3 dana.

 

SYPHILLIS VDRL

 • Klinički značaj: Sifilis VDRL predstavlja test kojim se dokazuje prisustvo infekcije treponema palidum bakterijom.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 1 dan.

 

TOXOPLASMA GONDII IGG

 • Klinički značaj: Toxoplasma gondii IgG predstavlja test kojim se dokazuje preležana infekcija toxoplasma gondii virusom, kao i količina prisutnih antitela u krvi.

 • Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3 dana.

 

TOXOPLASMA GONDII IGM

 • Klinički značaj: Toxoplasma gondii IgM predstavlja test kojim se dokazuje postojanje aktivnog oblika infekcije toxoplasma gondii virusom, kao i količina prisutnih antitela u krvi.

 • Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3 dana