72-4

 • Klinički značaj: 72-4 predstavlja tumor marker koristan prvenstveno za praćenje efikasnosti terapije tumora želuca, određivanjem pre početka terapije i nakon određenog vremenskog perioda; za otkrivanje ponovnog vraćanja oboljenja i kao pomoćno sredstvo u dijagnostici bolesti. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera! Nije u potpunosti specifičan za karcinom želuca tako da se povišene koncentracije mogu sresti i u pankreatitisu, cirozi jestre, bolestima jajnika (karcinom ili ciste na jajnicima) i u stanjima karcinoma pluća ili kolona. 

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

AFP

 • Klinički značaj: Alfa-fetoprotein predstavlja jedan od najzastupljenijih proteina u cirkulaciji fetusa, dok nakon rođenja njegova koncentracij opada i u krvi odklasih osoba je prisutan u minimalnim količinama ili ga uopšte nema. Određivanje koncentracije AFP se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici hepatocelularnog karcinoma jetre kao i radi praćenja efikasnosti terapije ovog karcinoma. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera!  Nije u potpunosti specifičan za karcinom jetre tako da se povišene koncentracije mogu sresti i u karcinomima testisa, ovarijuma ili uterusa.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.

 

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

CA 125

 • Klinički značaj: CA 125 predstavlja tumor marker jajnika. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici tumora jajnika kao i radi praćenja efikasnosti lečenja ovog karcinoma. Poželjno je određivati ga zajedno sa HE-4 uz kalkulaciju ROMA INDEKSA. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera! Porast koncentracije ovog tumor markera je moguć i u nemalignim bolestima jajnika poput: endometrioze, inflamatornih bolesti karlice, prisustva cisti na jajnicima. Tokom menstrualnog ciklusa moguć je porast koncentracije ovog tumor markera. Nije u potpunosti specifičan za karcinom jajnika tako da se povišene koncentracije ovog tumor markera mogu sresti usled karcinoma jetre, pluća, dojke, materice i endometrijuma.  

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

 

CA 15-3

 • Klinički značaj: CA 15-3 predstavlja tumor marker dojke. Određivanje -koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici tumora dojke kao i radi praćenja efikasnosti lečenja ovog karcinoma. Detektovanje koncentracije ovog tumor markera su u dobrom odnosu sa stepenom oboljenja i mogu da razgraniče postojanje malignog od benignog uzročnika promena na dojci. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera! Ciroza jetre i benigne bolesti dojke i jajnika mogu dovesti do porasta koncentracija 15-3. Nije u potpunosti specifičan za karcinom jajnika tako da se povišene koncentracije ovog tumor markera mogu sresti usled karcinoma pluća, jajnika, endometrijuma i grlića materice.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

CA 19-9

 • Klinički značaj: CA 19-9 predstavlja tumor marker pankreasa. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo praćenja efikasnosti lečenja ovog karcinoma. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera! Infekcije pankreasa i jetre mogu dovesti do povećanja koncentracije ovog tumor markera. Nije u potpunosti specifičan za karcinom pankreasa tako da se povišene koncentracije ovog tumor markera mogu sresti usled karcinoma kolona i želuca.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

CEA

 • Klinički značaj: CEA predstavlja opšti tumor marker. Povišene koncentracije CEA u krvi ukazuje na prisustvo malignog oboljenja ali ne i organ koji je zahvaćen karcinomom. Najčešće do porasta koncentracije CEA u krvi dovode karcinomi pluća, dojke, pankreasa, jajnika i organa sistema za varenje. Koncentracije CEA se takođe mogu povećati u nekim stanjima koja nisu povezana sa malignitetom, kao što su upala, ciroza, peptični čir, ulcerozni kolitis, rektalni polipi, emfizem i benigne bolesti dojke. Kod pušača koncentracije CEA mogu biti povišene u odnosu na osobe koje ne konzumiraju cigarete.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

CYFRA 21-1

 • Klinički značaj: Cyfra 21-1 predstavlja tumor marker nemikrocelularnog karcinoma pluća. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici nemikrocelularnog karcinoma pluća kao i radi praćenja efikasnosti lečenja ovog karcinoma. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera! Nije u potpunosti specifičan za mikrocelularni karcinom pluća tako da se povišene koncentracije ovog tumor markera mogu sresti usled karcinoma bešike ili organa gastrointestinalnog sistema.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

HE-4

 • Klinički značaj: HE-4 predstavlja tumor jajnika. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici tumora jajnika kao i radi praćenja efikasnosti lečenja ovog karcinoma. Poželjno je određivati ga zajedno sa CA 125 uz kalkulaciju ROMA INDEKSA. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera! HE-4 se znatno ranije produkuje iz tumorskog tkiva u odnosu na CA 125 tako da omogućav otkrivanje karcinoma jajnika u ranijoj fazi.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

NSE

 • Klinički značaj: Neuron specifična enolaza predstavlja tumor marker neuroblastoma i mikrocelularnog karcinoma pluća. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici mikrocelularnog tumora pluća i neuroblastoma kao i radi praćenja efikasnosti lečenja ovih bolesti. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera! Iako povišene koncentracije NSE se najčešće, preko 90% slučajeva, sreću u već pomenutim malignim stanjima, nije u potpunosti specifičan za karcinom pluća i neuroblastom tako da se povišene koncentracije ovog tumor markera mogu sresti usled karcinoma bubrega ili testisa.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

PSA

 • Klinički značaj: Prostata specifični antigen predstavlja tumor marker prostate. PSA predstavlja ukupnu frakciju ovog tumor markera koga čine slobodna frakcija i frakcija vezana za proteine plazme. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici karcinoma prostate, kao smernica da li neophodno raditi biopsiju tkiva radi dijagnostikovanja kancera prostate i radi praćenja uspešnosti terapije. Povišene koncentracije PSA mogu se naći usled upalnih procesa prostate i usled benignog uvećanja prostate.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

PSA SLOBODNI

 • Klinički značaj: Slobodni PSA predstavlja jednu od frakcija ukupnog PSA koji se primenjuje kao korisno sredstvo radi dijagnostikovanja karcinoma prostate. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici karcinoma prostate, kao smernica da li neophodno raditi biopsiju tkiva radi dijagnostikovanja kancera prostate i radi praćenja uspešnosti terapije. Povišene koncentracije PSA mogu se naći usled upalnih procesa prostate i usled benignog uvećanja prostate.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

S100

 • Klinički značaj: S100 predstavlja tumor marker melanoma i udaljenih metastaza. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se vrši nakon operacije melanoma i nakon primenjene hemioterapije. Ne preporučuje se određivanje tumor markera kao skrining test za detekciju kancera! Porast ili pad koncentracije ovog tumor markera ukazuju na remisiju i recidiv ili pojavu metastaza, s toga se određivanje S100 koristi kao prognostički parametar i kao kontrola uspešnosti terapije.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 2-3 dana.

SCC

 • Klinički značaj: Skvamozni celularni karcinom antigen predstavlja nespecifični tumor marker. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici skvamoznog karcinoma uterusa, cerviksa, pluća i jednjaka. Koncentracije tumor markera koreliraju sa stepenom bolesti i mogu ukazati na postojanje metastatskih promena cervikalnog i uterusnog karcinoma.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

ß2-MIKROGLOBULIN

 • Klinički značaj: ß2- mikroglobulin predstavlja tumor marker multiplog mijeloma ili limfoma. Određivanje koncentracije ovog tumor markera se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici limfoma ili multiplog mijeloma kao i radi praćenja efikasnosti lečenja ovih bolesti.

  Koncentracije tumor markera nikada nemojte samostalno tumačiti. Vaš lekar će izvesti pravilan zaključak na osnovu dobijenih laboratorijskih rezultata, Vaše kliničke slike i prethodno uzetih anamnestičkih podataka! Preporuka je da se praćenje i poređenje koncentracija tumor markera vrši samo ako su analize rađene u istoj laboratoriji.
   

 • Uzorak: Venska krv (serum); Urin (pojedinačna porcija).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan