Opšti uslovi i Politika kolačića sajta Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com

Web sajt Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com se u vlasništvu i njime upravlja Polylab doo Beograd (u daljem tekstu: PolyLab).

 

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web sajtu Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com ne smeju se prosleđivati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka PolyLab-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu PolyLab-u ili bilo kom trećem licu. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe posetioca web sajta (u daljem tekstu: Korisnik) uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih lica.

 

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik prihvata:

 

 • sve rizike koji nastaju iz korišćenja web sajta Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com;

 • da koristi sadržaj web sajta Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com isključivo za sopstvene, neprofitabilne i nekomercijalne potrebe. PolyLab se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja web sajta www.Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com.

 

Web sajtovi Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com sadrže informacije o uslugama PolyLab-a kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. PolyLab nema nadzor nad navedenim informacijama ili drugim Internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti, za tačnost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

 

Web sajt Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com koristi tzv. kolačiće (eng. 'cookies'). Opšti uslovi korišćenja web stranica PolyLab-a pružaju jasne i relevantne informacije o kolačićima koji se koriste i o razlozima za njihovo korišćenje. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše web sajt i koje web pretraživač smešta na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke.  

 

Sesijski kolačići, male datoteke se postavljaju na računar Korisnika ili mobilni uređaj preko web sajtova koji se posećuju ili određenih poruka dobijenih putem e-maila. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije.

 

Kolačić sadrži tekstualni niz, koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle je Korisnik, on samo treba da ustanovi tip web pregledača Korisnika. Neki kolačići koje PolyLab koristi čuvaju informacije o Korisniku koje su lične prirode. Ipak, takve informacije se čuvaju samo ako ih je Korisnik sam objavio, odnosno uneo na web sajtu Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com, i to isključivo radi pribavljanja nužnih informacija za lakše funkcionisanje i upotrebu web sajta Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com.  

 

Kolačići se koriste iz tehničkih razloga kako bi se omogućio efikasan rad web sajta Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com, odnosno kako bi se:  

 • održala ravnoteža saobraćaja na web sajtu, a korisnici dobili koherentne i pouzdane usluge;

 • saobraćaj ograničio na ključne delove web sajta da bi se održali nivoi efikasnosti rada;

 • obezbedilo povezivanje Korisnika sa odgovarajućom uslugom na web sajtu, kada se vrše izmene načina na koji web sajt radi;

 • Korisnik usmerio ka specifičnim primenama neke usluge ili ka specifičnim serverima;

 • dobio uvid u to kako posetioci koriste web sajt i kako se web sajt može poboljšati u smislu njegove upotrebljivosti.

 

Kolačići se koriste kako bi Korisnik mogao lakše da upotrebljava web sajt Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com:

 

 • pamte informacije koje je Korisnik uneo u obrasce za poručivanje prilikom navigacije kroz različite stranice u toku sesije mrežnog pregledača;  

 • pamte robu i usluge koje su poručene kada se dođe do stranice potvrde kupovine;

 • pamte identifikaciju prijavljivanja na web sajtu;

 • pamte primenjene postavke, kao što je izgled, veličina teksta, parametri i boje;

 • prikazuju prijavljivanja na web sajtu.

 

Kolačići se čuvaju na uređaju koji se koristi za pristup web sajtu Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com koji ovo podešavanje pamti za naredni put. Kolačić prestaje da važi nakon određenog vremena (u svakom slučaju u periodu od 13 meseci). Korisnik ima mogućnost da izbriše kolačiće preko podešavanja u Web pregledaču. Sve dodatne informacije o brisanju ili blokiranju kolačića nalaze se na linku aboutcookies.org  

 

Internet pregledači omogućavaju promene podešavanja u vezi sa kolačićima. Podešavanja se najčešće nalaze u meniju „Opcije” (Options) ili „Parametri” (Preferences). Dole navedene veze mogu biti od pomoći ukoliko Korisnik želi bolje da razume podešavanja:

 

 • podešavanje kolačića u Internet Explorer-u

 • podešavanje kolačića u Firefox-u

 • podešavanja kolačića u Chrome-u

 • podešavanja kolačića u Safari-u

 

PolyLab na web sajtu Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com koristi i kolačiće za „ciljanje” koji su povezani sa uslugama koje pružaju treća lica, kao što je opcija „Podeli na društvenim mrežama”. Svim ovim kolačićima upravljaju treća lica, a sve dodatne informacije o privatnosti nalaze se na web sajtovima tih trećih lica. Korišćenjem web sajta Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com Korisnik prihvata upotrebu kolačića za „ciljanje”.   

 

PolyLab isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitet sadržaja web stranica Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com u slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

 

Više informacija o načinu regulisanja/isključenja iz ovakvog tipa kolačića nalaze se na linku: www.networkadvertising.org/choices .

 

Osim toga, web sajt Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com prati statističku posećenost isključivo radi pribavljanja nužnih informacija uz pomoć Google analitike (Google Analytics), analitičku uslugu na mreži koju pruža korporacija Google Inc. (u daljem tekstu „Google”).

 

Google analitika koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se postavljaju na računar Korisnika, kao pomoć pri analizi načina na koji korisnici upotrebljavaju web sajt Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com. Google koristi date informacije za potrebe procene upotrebe web sajta od strane Korisnika, za pripremu izveštaja o aktivnosti na web sajtu i upotrebi interneta. Google neće dovesti u vezu IP adresu Korisnika ni sa jednim drugim podatkom u vlasništvu Google-a.

 

Dodatne informacije o kolačićima Google analitike, nalaze se na stranicama Google-a koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i Pomoć Google analitike. Google je razvio dodatni program za pregledač za JavaScript Google analitike kojim se ona isključuje (ga.js, analytics.js, dc.js). Ukoliko Korisnik želi da bude isključen iz Google analitike, potrebno je da preuzme i instalira dodatni program za svoj mrežni pregledač, dodatne informacije, se nalaze na linku Google Anlitics.

 

PolyLab se obvezuje da poštuje anonimnost i privatnost Korisnika web sajta Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com. PolyLab prikuplja lične podatke Korisnika samo ako iste Korisnik dobrovoljno dostavi Telekom-u Srbija, prilikom kupovine usluge ili proizvoda ili podnošenja reklamacije.  

 

PolyLab će navedene podatke koristiti isključivo za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa uslugama i uređajima za korišćenje usluga naručenim putem web sajta Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.  

 

PolyLab preuzima obavezu da sve podatke o Korisnicima čuva u skladu sa pozitivnim propisima i omogući dostupnost istih isključivo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

 

Svi zaposleni PolyLab-a koji prilikom obavljanja posla dolaze u kontakt sa podacima o Korisnicima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. PolyLab ima pravo da, u slučaju postojanja zahteva državnog organa, institucije ili nadležnog regulatornog tela, učini podatke o Korisniku dostupnim tim organima, institucijama i regulatornim telima u skladu sa važećim propisima.

 

Korišćenjem web stranica Polylab.rs i PoliklinikaPolylab.com smatra se da je Korisnik upoznat i saglasan s ovim Opštim uslovima, uključujući i odredbe o obradi ličnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.  

 

PolyLab zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa, vrši izmene Opštih uslova korišćenja web stranica PolyLab-a, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike.

Poslednje ažuriranje: 9.1.2022.