CARBAMAZEPINE

 • Klinički značaj: Karbamazepin predstavlja lek iz grupe antiepileptika. Određivanje ovog leka se preporučuje radi praćenja terapijskih doza leka u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Preporučuje se određivanje koncentracije leka u krvi pre uzimanja doze leka. Posavetujte se sa Vašim lekarom oko vremena i učestalosti kontrolisanja leka u krvi.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

LITIJUM

 • Klinički značaj: Litijum predstavlja lek koji se koristi u terapiji bipolarnog afektivnog poremećaja. Određivanje ovog leka se preporučuje radi praćenja terapijskih doza leka u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Preporučuje se određivanje koncentracije leka u krvi pre uzimanja doze leka. Posavetujte se sa Vašim lekarom oko vremena i učestalosti kontrolisanja leka u krvi.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

VALPROIČNA KISELINA (EFTIL)

 • Klinički značaj: Valproična kiselina predstavlja lek iz grupe antiepileptika. Određivanje ovog leka se preporučuje radi praćenja terapijskih doza leka u krvi.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Preporučuje se određivanje koncentracije leka u krvi pre uzimanja doze leka. Posavetujte se sa Vašim lekarom oko vremena i učestalosti kontrolisanja leka u krvi.

 • Obrtno  vreme: 1 dan