improvioc1.jpg

Allergy screen

Aparat Allergy Screen – Improvio C nemačkog proizvodjača MEDIWISS koristi se za odredjivanje allergen specifičnog IgE antitela u humanom serumu.

 

Aparat je jedinstven na tržištu. Analiza se obavlja po uzimanju uzorka venske krvi.

 

Mogu se odredjivati dva tipa alergena:

  • ALLEISA SCREEN  PANEL NA 30 INHALATORNIH ALERGENA

  • ALLEISA SCREEN PANEL NA 30 NUTRITIVNIH ALERGENA

Petri Dishes

Alergije

Osnovna uloga imunog sistema je da odbrani telo od svega što je potencijalno štetno I strano, bilo poreklom iz unutrašnje ili spoljašnje sredine. Na taj način se kod zdravih osoba stvara imunitet, otpornost ka ovim činiocima.

 

Alergija predstavlja promenjeno, preosetljivo stanje imunog sistema pojedinih osoba na materije iz našeg okruženja, a na koje većina ne reaguje jer ne predstavljaju pretnju. 
 

Zvanični podaci pokazuju da više od 80 miliona Evropljana boluje od različitih formi alergija. Alergije se drastično povećavaju u razvijenim zemljama.

 

Oko 30 % stanovništva u Evropi je napadnuto alergijama, a situacija sa decom je alarmantna-svako treće dete pati od bar jedne alergije, a 30 do 50% njih će posle posle razviti astmu. 
 

Uzroci ovakvog porasta alergija još nisu u potpunosti istraženi, ali je to najverovanije rezultat "modernog" načina života kojim živimo. 
 

Zbog smanjene incidence infekcija, imunološki sistem je nedovoljno istreniran, a izolovani stanovi u kojima živimo, sa visokom kontaminacijom grinja i buđi verovatno igraju glavnu ulogu u širenju alergija. Povećen nivo polena, kao rezultat globalnog zagrevanja, kao i povećana zagađenost česticama u vazduhu, dodatni su faktori.