Koštani sistem

ANTI-CCP

 • Klinički značaj: Anti-CCP predstavljaju grupu antitela koja se mogu detektovati kod osoba obolelih od reumatoidnog artritisa. Porast koncentracije ovih antitela moguć je i tokom drugih autoimunskih oboljenja. Određivanje koncentracije ovih antitela služi za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa i za razlikovanje drugih autoimunskih bolesti od reumatoidnog artritisa. Preporučuje se određivanje Anti-CCP zajedno sa reumatoidnim faktorom.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 7 dana.

 

KALCIJUM JONIZOVANI

 • Klinički značaj: Jonizovani kalcijum predstavlja aktivni oblik kalcijuma u organizmu. Bubrežne bolesti su praćene porastom jonizovanog kalcijuma dok unos vitamina D, bolesti ili tumor paratiroidne žlezde dovode do pada u koncentracijama jonizovanog kalcijuma.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

KALCIJUM UKUPNI

 • Klinički značaj: Kalcijum je esencijalni element koji je neophodan za normalno funkcionisanje organizma. Određivanje koncentracije kalcijuma se vrši u sklopu dijagnoze i praćenja bolesti kostiju (osteoporoza, osteomalacija), bolesti bubrega, bolesti štitne i paraštitne žlezde. Vrednosti kalcijuma je neophodno pratiti kod osoba koje su na terapiji kalcijumom, vitaminom D, neorganskim fosfatom ili PTH).

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

NEORGANSKI FOSFOR

 • Klinički značaj: Određivanje koncentracije neorganskog fosfata se vrši usled dijagnostike i praćenja bolesti bubrega, kostiju (osteoporoza, osteomalacija) i paraštitatste žlezde. Preporučuje se određivanje neorganskog fosfata i kod osoba koje uzimaju suplemente kalcijuma ili fosfata.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

PTH

 • Klinički značaj: Paratiroidni hormon predstavlja hormon koji se sintetiše iz paratiroidne žlezde koja se nalazi na samoj štitnoj žlezdi. Glavni regulator sekrecije PTH jeste nivo kalcijuma u krvi. Određivanje koncentracije PTH se preporučuje kod osoba koje imaju znake i simptome osteoporoze i osteomalacije. Karcinomi paratiroidne žlezde i stanja povećanje koncentracije kalcijuma u krvi (preterani unos ili sekundardne bolesti) predstavljaju stanja u kojima je poželjno određivanje koncentracije PTH.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

REUMATOIDNI FAKTOR

 • Klinički značaj: Reumatoidni faktor predstavlja grupu autoantitela koja se određuju kod osoba koje imaju simptome i znake reumatoidnog artritisa. Određivanje koncentracije reumatoidnog faktora služi za postavljanje dijagnoge bolesti i praćenja ishoda odnoso uspesnošti terapije. Preporučuje se  određivanje reumatoidnog faktora zajedno sa Anti-CCP.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan