Parametri koagulacije

ANTI Xa

 • Klinički značaj: Anti Xa predstavlja pokazatelj koncentracije heparina kod osoba na terapiji niskomolekualrnim heparinom  ( Enoxaparin, Dalteparin, Nadroparin-Fraxiparine)

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema. Preporuka je da se uzorkovanje krvi vrši 4 sata od poslednje terapije.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

ANTITROMBIN

 • Klinički značaj: Antitrombin III predstavlja protein neophodan za sprečavanje prekomerne koagulacije krvi (antikoagulans). Određivanje aktivnosti antitrombina III se preporučuje kod osoba koje imaju neki vid oboljenja jetre, znake i simptome hiperkoaguabilnosti i radi dijagnostikovanja tromboza.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema. Konsultujte se sa Vašim lekarom oko vremena koje je neophodno da prođe nakon epizode tromboze određivanja antitrombina. Ukoliko osoba ima u terapiji oralne antikoagulanse, određivanje antitrombina se vrši pre uzimanja terapije.

 • Obrtno  vreme: 5 dana.

 

aPTT

 • Klinički značaj: Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme predstavlja test kojim se određuje vreme neophodno da krv pravilno koaguliše. Određivanje ovog testa se koristi za dijagnostikovanje poremećaja koagulacije, preoperativnu pripremu i praćenje terapije nefrakcionisanim heparinom.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

D-Dimer

 • Klinički značaj: D-Dimer predstavlja proizvod razgradnje krvnog ugruška i pokazatelj je fibrinolitičke aktivnosti organizma. Određivanje D-Dimera preporučuje se osobama kod kojih postoji potvrđena tromboza ili se sumnja na prisustvo tromboze. Određivanje koncentracije D-Dimera se koristi i radi praćenja efikasnosti terapije antikoagulansima. Preporučuje se praćenje koncentracija D-Dimera kod osoba koje imaju visokorizične trudnoće i kod kojih je dijagnostikovana trombofilija.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

FIBRINOGEN

 • Klinički značaj: Fibrinogen predstavlja parametar koji je pokazatelj efikasnosti koagulacionog sistema. Određuje se kod osoba kod kojih postoje simptomi i znaci koagulacionih problema, bilo u pravcu krvarenja ili tromboza. Fibrinogen je pozitivni reaaktant akutne faze tako da će se tokom infekcije njegove vrednosti povećati u krvi.

 • Uzorak: Venska krv

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

KOAGULACIONI FAKTOR VII

 • Klinički značaj: Predstavlja jedan od 13 faktora koagulacije koji su neophodni za adekvatnu i uravnoteženu koagulaciju.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

KOAGULACIONI FAKTOR VIII

 • Klinički značaj: Predstavlja jedan od 13 faktora koagulacije koji su neophodni za adekvatnu i uravnoteženu koagulaciju.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

KOAGULACIONI FAKTOR X

 • Klinički značaj: Predstavlja jedan od 13 faktora koagulacije koji su neophodni za adekvatnu i uravnoteženu koagulaciju.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

KOAGULACIONI FAKTOR II

 • Klinički značaj: Predstavlja jedan od 13 faktora koagulacije koji su neophodni za adekvatnu i uravnoteženu koagulaciju.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

KOAGULACIONI FAKTOR IX

 • Klinički značaj: Predstavlja jedan od 13 faktora koagulacije koji su neophodni za adekvatnu i uravnoteženu koagulaciju.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

KOAGULACIONI FAKTOR V

 • Klinički značaj: Predstavlja jedan od 13 faktora koagulacije koji su neophodni za adekvatnu i uravnoteženu koagulaciju.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

KOAGULACIONI FAKTOR XI

 • Klinički značaj: Predstavlja jedan od 13 faktora koagulacije koji su neophodni za adekvatnu i uravnoteženu koagulaciju.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

KOAGULACIONI FAKTOR XII

 • Klinički značaj: Predstavlja jedan od 13 faktora koagulacije koji su neophodni za adekvatnu i uravnoteženu koagulaciju.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

KOAGULACIONI FAKTOR XIII

 • Klinički značaj: Predstavlja jedan od 13 faktora koagulacije koji su neophodni za adekvatnu i uravnoteženu koagulaciju.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

PROTEIN C

 • Klinički značaj: Protein C predstavlja protein neophodan za sprečavanje prekomerne koagulacije krvi (antikoagulans). Preporučuje se određivanje Proteina C radi dijagnostikovanja tromboza.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 5 dana.

 

PROTEIN S

 • Klinički značaj: Protein S predstavlja protein neophodan za sprečavanje prekomerne koagulacije krvi (antikoagulans) tako što pospešuje aktivnost proteina C. Preporučuje se određivanje Proteina S radi dijagnostikovanja tromboza.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 5 dana.

 

PT (INR)

 • Klinički značaj: Protrombinsko vreme predstavlja test kojim se određuje vreme neophodno da krv pravilno koaguliše. Određivanje PT se preporučuje radi dijagnostikovanja i praćenja efikasnosti terapije poremećaja koagulacije, radi procene funkcije jetre i preoperativnu pripremu.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema. Određivanje PT kod osoba koje imaju terapiju oralnim antikoagulansima se preporučuje pre sledeće doze leka.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

VON WILLEBRANDOV FAKTOR: AKTIVNOST

 • Klinički značaj: Von Willebrandov faktor predstavlja jedan od komponenata koagulacione kaskade. Procena aktivnosti ovog faktora se vrši kod osoba u svrhe dijagnostikovanja Von Willebrandove bolesti - stanja koje je praćeno sitnim krvarenjima iz nosa i desni najčešće. Pored aktivnosti moguće je odrediti i koncentraciju ovog faktora, kao i odnos aktivnosti i koncentracije.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

 

VON WILLEBRANDOV FAKTOR: ANTIGEN

 • Klinički značaj: Von Willebrandov faktor predstavlja jedan od komponenata koagulacione kaskade. Određivanje koncentracije ovog faktora se vrši kod osoba u svrhe dijagnostikovanja Von Willebrandove bolesti - stanja koje je praćeno sitnim krvarenjima iz nosa i desni najčešće. Pored koncentracije moguće je odrediti i aktivnost ovog faktora, kao i odnos aktivnosti i koncentracije.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana