ALKALNA FOSFATAZA (ALP)

 • Klinički značaj: Alkalna fosfataza predstavlja enzim koji se određuje u svrhe dijagnostikovanja bolesti jetre, stanja opstrukcije žučnih puteva, bolestima kostiju (osteomalacija, Pagetova bolest) i hiperparatiroidizma. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

ALT (SGPT)

 • Klinički značaj: Alanin aminotransferaza je enzim koji se, zajedno sa enzimima AST, ALP i GGT, određuje u svrhe dijagnostikovanja i praćenja bolesti jetre. Osobama koje su na terapiji statinima (hipolipidemici) preporučuje se određivanje kreatin kinaze radi praćenja neželjenih efekata terapije. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

AMILAZA

 • Klinički značaj: Amilaza predstavlja enzim koji se u većem delu sintetiše u pankresu, a ostatak se oslabađa iz pljuvačnih žlezdi. Određivanje amilaze se koristi u svrhu dijagnostikovanja i praćenja oboljenja pankreasa.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

 AST (SGOT)

 • Klinički značaj: Aspartat aminotransferaza je enzim koji se, zajedno sa enzimima ALT, ALP i GGT, određuje u svrhe dijagnostikovanja i praćenja bolesti jetre.  Pored bolesti jeste, AST može biti povišen prilikom oštečenja mišića: povrede ili infarkt miokarda. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

HOLINESTERAZA

 • Klinički značaj: Holinesteraza je enzim čije se određivanje vrši u svrhe dijagnostikovanja trovanja osobe organofosfatima. Bolesti jetre, virsne ili maligne prirode, su stanja kada se određivanje ovog enzima koristi u dijagnostičke i prognostičke svrhe.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 2- 3 dana.

 

KISELA FOSFATAZA (ACP)

 • Klinički značaj: Kisela fosfataza je enzim koji se određuje prilikom dijagnostikovanja bolesti prostate (upale, benigno uvećanje, malignitet), koštanog sistema (Pagetova bolest, osteoporoza) ili paratiroidne žlezde.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

KREATIN KINAZA

 • Klinički značaj: Kreatin kinaza je enzim koji se rutinski određuje radi dijagnostikovanja i praćenja terapije bolesti ili oštećenja mišiča. Osobama koje su na terapiji statinima (hipolipidemici) preporučuje se određivanje kreatin kinaze radi praćenja neželjenih efekata terapije

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

PROSTATIČNA KISELINA FOSFATAZA

 • Klinički značaj: Prostatična kisela fosfataza predstavlja jedan od oblika kisele fosfataze čije vrednosti su specifične za bolesti prostate (upale, benigna uvećanja, malignitet). Bolesti koštanog sistema i paratiroidne žlezde neće uticati na vrednosti ovog oblika enzima kisele fosfataze.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

LAKTAT DEHIDROHGENAZA (LDH)

 • Klinički značaj: Određivanje laktat dehidrogenaze se preporučuje radi dijagnostikovanja i praćenja različitih bolesti, tako da  porast aktivnosti ovog enzima ne može sa specifičnošću da ukaze u kom sistemu organa postoji problem. Bolesti jetre (hepatitisi, mononukleoza), leukemije, anemije (megaloblasna, hemolitička, perniciozna), bolesti mišičnog sistema i infarkt miokarda mogu dovesti do porasta aktivnosti laktat dehidrogenaze.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

LIPAZA

 • Klinički značaj: Lipaza predstavlja dijagnostički koristan pokazatelj oštećenja ili upale pankreasa. Zbog svog dužeg zadržavanja u serumu u odnosu na amilazu i zbog veće specifičnosti, preporučuje se doređivanje lipaze radi dijagnostikovanja akutnog pankreatitisa.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h