Elektroliti / Oligoelementi

AMONIJAK

 • Klinički značaj: Amonijak predstavlja jedan od produkata metabolizma proteina. U slučaju poremećaja metabolizma dolazi do njegovog porasta u krvi. Najčešće se to dešava usled bolesti jetre ili bolesti bubrega. Veoma je bitno pratiti vrednosti amonijaka u krvi jer je u visokim koncentracijama opasan po centralni nervni sistem.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

BAKAR

 • Klinički značaj: Bakar predstavlja esencijalni element neophodan za normano funkcionsianje enzima. Određivanje koncentracije bakra je najviše našlo primenu u dijagnostici i praćenju terapije Wilsonove bolesti. Koncentracije bakra mogu biti povišene i u  bolestima jetre.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

BIKARBONATI

 • Klinički značaj: Bikarbonati su uz elektrolite (natrijum, kalijum, hlor) bitan činilac acido-bazne regulacije krvi organizma. Intenzivno povraćanje ili postojanje plućnih bolesti mogu uticati na promenu koncentracije bikorbonata, koji su u tim situacijama koristan pokazatelj stanja organizma.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

 

CINK

 • Klinički značaj: Cink predstavlja esencijalni element koji potpomaže aktivnost velikog broja enzima. Određivanje cinka se preporučuje onim osobama koje su dugotrajnoj parenteralnoj ishrani, osobama koje imaju neko od oboljenja gastrointestinalnog sistema, bolesti jetre ili poremećaj na nivou funkcionisanja mišiča.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

HLOR

 • Klinički značaj: Hloridi predstavljaju bitan činilac acido-bazne regulacije krvi organizma. Njihova koncentracija se određuje u stanjima u kojima postoji poremećaj tečnosti u organizmu: srčane bolesti, bubrežne bolesti, bolesti paratiroidne žlezde.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

 

HROM

 • Klinički značaj: Hrom je neophodan za normalan metabolizam glukoze. Netolerancija na glukozu i insulinska rezistencija su često praćeni sniženim vrednostima hroma.

 • Uzorak: Venska krv.

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana.

 

KALCIJUM JONIZOVANI

 • Klinički značaj: Jonizovani kalcijum predstavlja aktivni oblik kalcijuma u organizmu. Bubrežne bolesti su praćene porastom jonizovanog kalcijuma dok unos vitamina D, bolesti ili tumor paratiroidne žlezde dovode do pada u koncentracijama jonizovanog kalcijuma.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

KALCIJUM UKUPNI

 • Klinički značaj: Kalcijum je esencijalni element koji je neophodan za normalno funkcionisanje organizma. Određivanje koncentracije kalcijuma se vrši u sklopu dijagnoze i praćenja bolesti kostiju (osteoporoza, osteomalacija), bolesti bubrega, bolesti štitne i paraštitne žlezde. Vrednosti kalcijuma je neophodno pratiti kod osoba koje su na terapiji kalcijumom, vitaminom D, neorganskim fosfatom ili PTH).

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

KALIJUM

 • Klinički značaj: Hloridi predstavljaju bitan činilac acido-bazne regulacije krvi organizma. Njihova koncentracija se određuje u stanjima u kojima postoji poremećaj tečnosti u organizmu (dijareja, povraćanje). Vrednosti kalijuma je neophodno pratiti u stanjima nepravilnog rada srca ili poremećene funckije mišića kao i prilikom uzimanja terpije koja može uticati na vrednosti kalijuma (antihipertenzivi, diuretici).

 • Uzorak: Urin (24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

MAGNEZIJUM

 • Klinički značaj: Magnezijum predstavlja element koji ne neophodan za normalnu funkciju kostiju, nerava i mišiča. Porast koncentracije magnezijuma je praćen u sklopu bubrećnih bolesti, dok alkoholizam, loša i neuravnotežena ishrana, bolesti pankreasa i štitne žlezde mogu dovesti do pada koncentracije magnezijuma u organizmu.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

NATRIJUM

 • Klinički značaj: Hloridi predstavljaju bitan činilac acido-bazne regulacije krvi organizma. Njihova koncentracija se određuje u stanjima u kojima postoji poremećaj tečnosti u organizmu (dijareja, povraćanje). Natrijum je poželjno odrediti i kod osoba kod kojih postoje stanja produženog zadržavanja tečnosti u organizmu (otoci usled bolesti bubrega, jetre, nadbubrežne žlezde...).

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

NEORGANSKI FOSFOR

 • Klinički značaj: Određivanje koncentracije neorganskog fosfata se vrši usled dijagnostike i praćenja bolesti bubrega, kostiju (osteoporoza, osteomalacija) i paraštitatste žlezde. Preporučuje se određivanje neorganskog fosfata i kod osoba koje uzimaju suplemente kalcijuma ili fosfata.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

SELEN

 • Klinički značaj: Selen predstavlja element neophodan za normalno funkcionisanje štitne žlezde i enzima u organizmu. Jedan je od najefikasnijih antioksidanasa, pored vitamina E.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 15 dana