ALBUMIN

 • Klinički značaj: Najzastupljeniji protein u krvi čoveka. Sintetiše se u jetri i pokazatelj je sintetske funkcije jetre. Određuje se i u stanjima procene bubrežne funkcije, nutritivnog statusa, malapsorpcije imalnutricije. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno vreme: 3h

 

ALKOHOL U KRVI

 • Klinički značaj: Detekcija nivoa alkohola (etil-alkohola) u krvi kao dokaz akcidentalnog ili namernog konzumiranja alkohola.

 • Uzorak: Venska krv (plazma).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

BILIRUBIN DIREKTNI

 • Klinički značaj: Direktni bilirubin predstavlja produkt metabolizma koji se prati kod novorođenčadi usled neonatalne žutice, kod osoba koje imaju poremećaj na nivou funkcije jetre ili opstrukcije žučnih kanala. Može biti povišen i u stanjima hemolizne anemije. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum) za odrasle; Kapilarna krv (serum, plazma) iz prsta ili pete za decu.

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

UKUPNI BILIRUBIN

 • Klinički značaj: Ukupni bilirubin predstavlja produkt metabolizma koji se prati kod novorođenčadi usled neonatalne žutice, kod osoba koje imaju poremećaj na nivou funkcije jetre. Može biti povišen i u stanjima hemolizne anemije. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum) za odrasle; Kapilarna krv (serum, plazma) iz prsta ili pete za decu.

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

INDIREKTNI BILIRUBIN

 • Klinički značaj: Predstavlja produkt metabolizma koji se prati kod novorođenčadi usled neonatalne žutice, kod osoba koje imaju poremećaj na nivou funkcije jetre. Može biti povišen i u stanjima hemolizne anemije. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum) za odrasle; Kapilarna krv (serum, plazma) iz prsta ili pete za decu.

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

KREATININ

 • Klinički značaj: Kreatinin predstavlja molekul koji nastaje metabolizmom kreatina u mišićima. Najčešće se koristi u dijagnostici, pognozi i praćenju terapije bubrežnih bolesti. Koncentracije kreatinina se prate radi korekcija doza lekova koji se eliminišu putem bubrega. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum); Urin (pojedinačna porcija, 24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

CYSTATIN C

 • Klinički značaj: Predstavlja marker koji se koristi za praćenje bubrežne funckije, pogotovu kod osoba kod kojih serumski kreatinin nije dovoljno poudzan za praćenje toka bolesti.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: ???.

 

LAKTAT

 • Klinički značaj: Predstavlja parametar koji se koristi prilikom ispitivanja urođenih grešaka metabolizma.

 • Uzorak: Venska krv (plazma)

 • Priprema: Preporučuje se da pre vađenja pacijent izbegava fizičku aktivnost.

 • Obrtno  vreme: ???.

 

MOKRAĆNA KISELINA

 • Klinički značaj: Mokraćna kiselina predstavlja produkt metabolizma sastavnih činilaca molekula DNK i se stalno oslobađa u krv. Najčešće se određuje kod ljudi koji imaju simptome gihta (bolne i otečene zglobove), kod osoba kod kojih postoji rizik od nastanka bubrežnih kamenaca kao. Koristi se i kao pokazatelj stanja pacijenata koji su na hemioterapiji ili radioterapiji malignih bolesti.

 • Uzorak: Venska krv (serum); Urin (24h urin)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

OSMOLALITET SERUMA

 • Klinički značaj: Predstavlja pokazatelj stanja hidracije organizma.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 1 dan.

 

PROTEINI UKUPNI

 • Klinički značaj: Ukupni proteini predstavljaju pokazatelj sintetske funckije jetre. Određuju se i u stanjima procene bubrežne funkcije, nutritivnog statusa, malapsorpcije imalnutricije. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum)

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

 • Obrtno  vreme: 3h.

 

UREA

 • Klinički značaj: Urea predstavlja produkt razgradnje proteina u organizmu. Predstavlja korisan marker za procenu funkcije bubrega, dijagnostiku i praćenju terapije bubrežnih bolesti. Vrednosti uree u krvi oslikavaju stanje uhranjenosti organizma. Predstavlja jednu od analiza standardnog panela koje se koriste pri rutinskom pregledu osobe.

 • Uzorak: Venska krv (serum); Urin (pojedinačna porcija, 24h urin).

 • Priprema: Nije neophodna posebna priprema.

Obrtno  vreme: 3h.