Prof.Dr. Dragan Tomic
Prof Dr Dragan Tomić

Specijalista interne medicine, gastroenterolog i hepatolog

 

Najveći deo svoje karijere proveo je u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Jedan je od osnivača Kabineta za endoskopsku ultrasonografiju, Kabineta za Dopler ultrasonografiju i Odseka za interventnu ultrasonografiju u KC Srbije. 

Bio je dugogodišnji načelnik Odeljenja za urgentnu gastroenterlogiju i hepatologiju KC Srbije.

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

 

Osnovne studije: Medicinski fakultet u Beogradu, prosečna ocena 9,69
Magisterijum: Medicinski fakultet u Beogradu, 1988. "Morfološka i funkciona dijagnostika portne hipertenzije"
Doktorat: Medicinski fakultet u Beogradu, 1997. "Procena pravca i protoka krvi u dovodnom venskom sistemu jetre u toku hemodinamskih poremećaja u oboljenjima jetre"
Specijalizacija: Specijalistički ispit iz  Interne medicine : Medicinski fakultet u Beogradu , 1988.
Uža specijalizacija:  Gastroenterologija i hepatologija: Medicin. fakultet, Ministarstvo zdravlja, 2008.
Sadašnje zvanje: redovni profesor interne medicine, 2013.

STRUČNO-NAUČNI RAD


Prof. Dr. Tomić je autor i koautor u 193 naučno-stručna rada. Analiza objavljenih radova i celokupnog stručnog i naučnog angažmana, ukazuje na bogato kliničko iskustvo i široko interesovanje u oblasti gastroenterologije i hepatologije.

 

Objavljeni radovi profilišu Prof.Dr. Tomića kao priznatog  stručnjaka u oblasti dijagnostike i lečenja oboljenja jetre, pankreasa, žučnih puteva kao i dijagnostike lezija creva i želuca.


Prof.Dr. Tomić je bio član Republičke Komisije za medicinsku tehnologiju pri Ministarstvu zdravlja kao i član vladine Agencije za lekove i medicinska sredstvau u Odseku za kliničke studije lekova. Sada je član Komisije za medicinska sredstva Agencije za lekove.  

 

Prof.Dr. Tomić  je bio uključen u veliki broj međunarodnih kliničkih studija inovativnih lekova za pojedine značajne gastroenterološke i hepatološke bolesti.

SVAKODNEVNI RUTINSKI RAD


•    gastroenterološki i hepatološki pregledi (bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog creva, pankreasa, jetre, žučne kese i žučnih puteva)
•    tumačenje laboratorijskih i drugih analiza iz oblasti kliničke gastroenterologije i hepatologije
•    savremeno lečenje Helicobacter Pylori infekcije
•    utvrđivanje indikacija za dodatne dijagnostičke procedure
•    saveti i preporuke za dalju terapiju
•    ultrazvučni pregled abdomena
•    kolor-dopler ultrasonografija krvnih sudova abdomena, posebno kolor-dopler portnog sistema
•    gastroskopija